บริษัทรับกำจัดปลวกสมุนไพรหายขาด จังหวัด สระบุรี T.0887140017 nanowhitegroup

http://www.7groups.com          ลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com  yosef white086-4613311 การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตเป็นผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อแก้ปัญหาที่วงการก่อสร้างบ้านทั่วไปทำไม่ได้และมีราคาแพงมาก บ้านที่สร้างด้วยไวท์กรีต สามารถทนต่อน้ำ ไฟ มีความคงทนมากเท่ากับการสร้างบ้านกระดาษด้วยคอนกรีตทั่วไป บ้านกระดาษไวท์กรีตเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และทนต่อแผ่นดินไหว และมีราคาถูกที่สุดในโลก ป้องกันปลวก มด แมลงสาบได้ 100% ความเป็นมา  จากการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพื่อดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ กำแพงร้องให้ในเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าเลย เพราะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเมื่อ 4500 ปีก่อนมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ในปัจจุบันที่ก่อฉาบแล้วแตกร้าว ทุกหลังราคาค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราจะร่ำรวยกว่าคนสมัยโบราณเมื่อเกือบ 5000 ปีก่อน หลายล้านเท่า แต่เราก็ไม่สามารถสร้างปิรามิดหรือกำแพงเมืองจีนได้เลย จากความจริงดังกล่าวทำให้บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด คิดค้นสิ่งใหม่ในวงการก่อสร้างที่จะต้องมีราคาถูกลงจนทุกคนในโลกนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ในราคาที่ถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปหลายเท่า เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย กรรมวิธีการประดิษฐ์  บริษัทนาโนไวท์ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ไวท์กรีตจากบริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ซี่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาให้กับวงการก่อสร้างของไทย สั่งซื้อกระดาษจากโรงงานกระดาษไวท์เปเปอร์นำปูนซีเมนต์ไวท์กรีตมาผสมกับน้ำยา NANO WHITE ของบริษัทนาโนไวท์แล้วนำกระดาษไวท์เปเปอร์ลงไปชุบปูนซีเมนต์เหลวไวท์กรีตนำมาประลงบนแท่งโฟมหรือโครงบ้านที่เป็นตาข่าย ปะไปเรื่อยๆ ตามความหนาที่ต้องการก็จะได้บ้านไวท์กรีตที่ดีและถูกมาก ๆ สามารถทดสอบโดยราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผาได้ เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2รายwww.7groups.com 088-7140017-21 YOSEF WHITE, http://www.nanowhitegroup.com          088-7140025

บริษัทกำจัดปลวกสมุนไพรมีทุกระบบ ราคาถูกบริการเยี่ยมมีสาขาบริการทุกจังหวัด  086-4613311           บางแพ    จังหวัดราชบุรี       รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกและแมลง           บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด               ระบบวางท่อตามแนวคานใต้พื้นอาคาร              กำจัดปลวกสมุนไพร กำจัดปลวกเหยื่อล่อ กำจัดปลวกsentricon      http://www.nanowhitegroup.com        สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ    086-4613311           พัดลมระบายอากาศ / เครื่องเป่าลม     รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป           บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด        สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ   ความมหัศจรรย์ของกระดาษไวท์กรีต http://www.7groups.com 088-7140017-21, http://www.nanowhitegroup.com กระดาษไวท์กรีต ( WHITE CRETE PAPER) คือกระดาษคอนกรีตมหัศจรรย์ที่ใช้สำหรับปิดเคลือบวัสดุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น พาสติก PE  และเทปร่อน ประโยชน์ของกระดาษไวท์กรีต  ใช้ปิดฝาผนังไม้อัด โลหะ หรือผนังก่ออิฐทุกชนิด เพื่อทำให้ผิวต่าง ๆ กลายเป็นผนังที่เรียบเหมือนการฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทำให้งานรวดเร็ว บางและเรียบกว่าใช้คนก่อฉาบ ประหยัดทั้งค่าแรงและค่าปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไปที่ต้องฉาบหนากว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป และปูนฉาบทั่วไปเมื่อฉาบทับผนังที่มีรอยแตกร้าว มักจะไม่สามารถแก้ปัญหารอยร้าวของผนังปูนฉาบได้ เพราะหลังจากฉาบแล้วภายใน 1-2 เดือน ก็จะแตกร้าวเหมือนเดิม แต่การฉาบด้วยการใช้กระดาษไวท์กรีต จะทำให้รอยร้าวหายไป 100% กระดาษไวท์กรีตสามารถใช้ซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าที่แตกร้าว รั่วซึม สามารถนำมาปิดลงบนตะแกรงเหล็ก หรือไม้ไผ่สาน หรือกล่องกระดาษหรือใช้แทนไฟเบอร์กลาส ในการขึ้นรูปหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เช่นการทำถังเก็บน้ำ เรือ ทุ่นหรือท่าเทียบเรือ โป๊ะ สะพานข้ามแม่น้ำ ใช้ปิดเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในเรือ รถยนต์ หรือโครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใช้สร้างสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ใช้ทำกระถางต้นไม้ ใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ปิดทับลงบนแท่งโฟม ทำให้แท่งโฟมกลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เบามาก ๆ ใช้เคลือบพื้นบันไดแล้วโรยทรายเพื่อทำพื้นหยาบกันลื่นไวท์กรีตสามารถนำมาสร้างประติมากรรมที่ปกติต้องใช้ไฟเบอร์กลาสแต่มีประโยชน์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าไฟเบอร์กลาสประมาณ 70 เท่าหรือ 70,000 % เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศ หากใช้ไวท์กรีต สร้างในราคาหลังละ 70,000 บาท หากสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องใช้เงินสร้างประมาณ 500,000 บาท ไวท์กรีตจึงสามารถใช้แทนไฟเบอร์กลาสได้ดีมาก ทำให้สถาปนิคสามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ต้องการความเบา และรูปทรงที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2 รายเท่านั้น    086-4613311           รับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย รับสมัครเด็กฝึกงาน คนส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างทุกแผนกประจำสาขาทุกจังหวัดเปิด24ชม.               http://www.nanowhitegroup.com        รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    บริษัท แฮมโก้ จำกัด             รับผลิตชิ้นส่วนบ้านด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีตผนัง , พื้น , ครัวปูน , สระว่ายน้ำ , บ่อปลาคาร์ฟ , ห้องทำงานเบาจนลอยน้ำได้ – แข็งกว่าคอนกรีต  http://www.7groups.com  088-7140017  http://www.nanowhitegroup.comเปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป วงการก่อสร้างจะสามารถย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้หลายเท่า และมีราคาถูกลง แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป สั่งทำเป็นชิ้นส่วนอาคารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการสั่งซื้อผนังคอนกรีตเบาหรือผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญทั้งแท้และเทียมเบาจนลอยน้ำได้ ตอกตะปูได้รับผลิตรั้วคอนกรีตเบาที่แข็งเท่าเหล็ก ราคาถูกกว่า การก่อสร้างด้วยการก่ออิฐบอร์ด รวดเร็ว และไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา รับผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดเบาสามารถยกติดตั้งด้วยคนเพียงคนเดียวก็ยกได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงกว่าแผ่นพื้นทั่วไปรับผลิตผนังคอนกรีตเบาที่สวยงามกว่าการจ้างช่างก่ออิฐ รับผลิตหลังคาและดาดฟ้าด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีต รับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเบาสำหรับสร้างบ้านโดมหรือบ้านโฟมรับผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดคอนกรีตเบาเข้าแม่พิมพ์เพื่อสร้างบ้านทั้งหลังโดยไม่ต้องมีเหล็กเส้น เสร็จภายใน 7 ชั่วโมง ถูกมากรับสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กภายในบ้าน และบ่อปลาคาร์ฟเบา รับสร้างบ้าน และต่อเติมด้วยชิ้นส่วนบ้านคอนกรีตเบาลอยน้ำได้ รับผลิตเรือคอนกรีตที่ไม่มีวันจม , รับทำโป๊ะ ท่าเทียบเรือ รับผลิตแท่งโฟมคอนกรีต สำหรับนากุ้ง ,กระชังเลี้ยงปลา รับผลิตบ่อปลาสำเร็จรูปราคาถูกมาก น้ำหนักเบาหวิวลอยน้ำได้ รับผลิตกระชังเลี้ยงปลา ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ไม่มีรั่ว รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ที่ต้องการราคาถูกกว่า 2 เท่า รับผลิตและสร้างบ้านด้วยโฟมถูกกว่าราคาที่อื่น 2 เท่า การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตครั้งแรกของโลก บ้านกันภัยภิบัติทุกประเภท บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันภัยน้ำท่วม บ้านกันไฟ บ้านกันพายุ บ้านกันลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111        http://www.nanowhitegroup.com        ลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com  yosef white086-4613311 การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตเป็นผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อแก้ปัญหาที่วงการก่อสร้างบ้านทั่วไปทำไม่ได้และมีราคาแพงมาก บ้านที่สร้างด้วยไวท์กรีต สามารถทนต่อน้ำ ไฟ มีความคงทนมากเท่ากับการสร้างบ้านกระดาษด้วยคอนกรีตทั่วไป บ้านกระดาษไวท์กรีตเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และทนต่อแผ่นดินไหว และมีราคาถูกที่สุดในโลก ป้องกันปลวก มด แมลงสาบได้ 100% ความเป็นมา  จากการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพื่อดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ กำแพงร้องให้ในเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าเลย เพราะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเมื่อ 4500 ปีก่อนมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ในปัจจุบันที่ก่อฉาบแล้วแตกร้าว ทุกหลังราคาค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราจะร่ำรวยกว่าคนสมัยโบราณเมื่อเกือบ 5000 ปีก่อน หลายล้านเท่า แต่เราก็ไม่สามารถสร้างปิรามิดหรือกำแพงเมืองจีนได้เลย จากความจริงดังกล่าวทำให้บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด คิดค้นสิ่งใหม่ในวงการก่อสร้างที่จะต้องมีราคาถูกลงจนทุกคนในโลกนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ในราคาที่ถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปหลายเท่า เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย กรรมวิธีการประดิษฐ์  บริษัทนาโนไวท์ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ไวท์กรีตจากบริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ซี่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาให้กับวงการก่อสร้างของไทย สั่งซื้อกระดาษจากโรงงานกระดาษไวท์เปเปอร์นำปูนซีเมนต์ไวท์กรีตมาผสมกับน้ำยา NANO WHITE ของบริษัทนาโนไวท์แล้วนำกระดาษไวท์เปเปอร์ลงไปชุบปูนซีเมนต์เหลวไวท์กรีตนำมาประลงบนแท่งโฟมหรือโครงบ้านที่เป็นตาข่าย ปะไปเรื่อยๆ ตามความหนาที่ต้องการก็จะได้บ้านไวท์กรีตที่ดีและถูกมาก ๆ สามารถทดสอบโดยราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผาได้ เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2รายwww.7groups.com 088-7140017-21 YOSEF WHITE, http://www.nanowhitegroup.com      086-4613311

บริษัทกำจัดปลวกสมุนไพรมีทุกระบบ ราคาถูกบริการเยี่ยมมีสาขาบริการทุกจังหวัด  087-8774600           โพธาราม                จังหวัดราชบุรี                รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกและแมลง    หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง               รมควันโกดังตุ้คอนเทนเนอร์ถูกที่สุด กำจัดปลวกสมุนไพร กำจัดปลวกเหยื่อล่อ กำจัดปลวกsentricon      http://www.7groups.com          สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ    087-8774600           พัดลมระบายอากาศแบบติดหลังคา     รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป         บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด    สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ  ความมหัศจรรย์ของกระดาษไวท์กรีต http://www.7groups.com 088-7140017-21, http://www.nanowhitegroup.com กระดาษไวท์กรีต ( WHITE CRETE PAPER) คือกระดาษคอนกรีตมหัศจรรย์ที่ใช้สำหรับปิดเคลือบวัสดุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น พาสติก PE  และเทปร่อน ประโยชน์ของกระดาษไวท์กรีต  ใช้ปิดฝาผนังไม้อัด โลหะ หรือผนังก่ออิฐทุกชนิด เพื่อทำให้ผิวต่าง ๆ กลายเป็นผนังที่เรียบเหมือนการฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทำให้งานรวดเร็ว บางและเรียบกว่าใช้คนก่อฉาบ ประหยัดทั้งค่าแรงและค่าปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไปที่ต้องฉาบหนากว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป และปูนฉาบทั่วไปเมื่อฉาบทับผนังที่มีรอยแตกร้าว มักจะไม่สามารถแก้ปัญหารอยร้าวของผนังปูนฉาบได้ เพราะหลังจากฉาบแล้วภายใน 1-2 เดือน ก็จะแตกร้าวเหมือนเดิม แต่การฉาบด้วยการใช้กระดาษไวท์กรีต จะทำให้รอยร้าวหายไป 100% กระดาษไวท์กรีตสามารถใช้ซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าที่แตกร้าว รั่วซึม สามารถนำมาปิดลงบนตะแกรงเหล็ก หรือไม้ไผ่สาน หรือกล่องกระดาษหรือใช้แทนไฟเบอร์กลาส ในการขึ้นรูปหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เช่นการทำถังเก็บน้ำ เรือ ทุ่นหรือท่าเทียบเรือ โป๊ะ สะพานข้ามแม่น้ำ ใช้ปิดเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในเรือ รถยนต์ หรือโครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใช้สร้างสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ใช้ทำกระถางต้นไม้ ใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ปิดทับลงบนแท่งโฟม ทำให้แท่งโฟมกลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เบามาก ๆ ใช้เคลือบพื้นบันไดแล้วโรยทรายเพื่อทำพื้นหยาบกันลื่นไวท์กรีตสามารถนำมาสร้างประติมากรรมที่ปกติต้องใช้ไฟเบอร์กลาสแต่มีประโยชน์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าไฟเบอร์กลาสประมาณ 70 เท่าหรือ 70,000 % เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศ หากใช้ไวท์กรีต สร้างในราคาหลังละ 70,000 บาท หากสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องใช้เงินสร้างประมาณ 500,000 บาท ไวท์กรีตจึงสามารถใช้แทนไฟเบอร์กลาสได้ดีมาก ทำให้สถาปนิคสามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ต้องการความเบา และรูปทรงที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2 รายเท่านั้น    087-8774600           รับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย รับสมัครเด็กฝึกงาน คนส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างทุกแผนกประจำสาขาทุกจังหวัดเปิด24ชม.               http://www.7groups.com          รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด       รับผลิตชิ้นส่วนบ้านด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีตผนัง , พื้น , ครัวปูน , สระว่ายน้ำ , บ่อปลาคาร์ฟ , ห้องทำงานเบาจนลอยน้ำได้ – แข็งกว่าคอนกรีต  http://www.7groups.com  088-7140017  http://www.nanowhitegroup.comเปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป วงการก่อสร้างจะสามารถย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้หลายเท่า และมีราคาถูกลง แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป สั่งทำเป็นชิ้นส่วนอาคารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการสั่งซื้อผนังคอนกรีตเบาหรือผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญทั้งแท้และเทียมเบาจนลอยน้ำได้ ตอกตะปูได้รับผลิตรั้วคอนกรีตเบาที่แข็งเท่าเหล็ก ราคาถูกกว่า การก่อสร้างด้วยการก่ออิฐบอร์ด รวดเร็ว และไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา รับผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดเบาสามารถยกติดตั้งด้วยคนเพียงคนเดียวก็ยกได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงกว่าแผ่นพื้นทั่วไปรับผลิตผนังคอนกรีตเบาที่สวยงามกว่าการจ้างช่างก่ออิฐ รับผลิตหลังคาและดาดฟ้าด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีต รับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเบาสำหรับสร้างบ้านโดมหรือบ้านโฟมรับผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดคอนกรีตเบาเข้าแม่พิมพ์เพื่อสร้างบ้านทั้งหลังโดยไม่ต้องมีเหล็กเส้น เสร็จภายใน 7 ชั่วโมง ถูกมากรับสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กภายในบ้าน และบ่อปลาคาร์ฟเบา รับสร้างบ้าน และต่อเติมด้วยชิ้นส่วนบ้านคอนกรีตเบาลอยน้ำได้ รับผลิตเรือคอนกรีตที่ไม่มีวันจม , รับทำโป๊ะ ท่าเทียบเรือ รับผลิตแท่งโฟมคอนกรีต สำหรับนากุ้ง ,กระชังเลี้ยงปลา รับผลิตบ่อปลาสำเร็จรูปราคาถูกมาก น้ำหนักเบาหวิวลอยน้ำได้ รับผลิตกระชังเลี้ยงปลา ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ไม่มีรั่ว รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ที่ต้องการราคาถูกกว่า 2 เท่า รับผลิตและสร้างบ้านด้วยโฟมถูกกว่าราคาที่อื่น 2 เท่า การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตครั้งแรกของโลก บ้านกันภัยภิบัติทุกประเภท บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันภัยน้ำท่วม บ้านกันไฟ บ้านกันพายุ บ้านกันลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111        http://www.7groups.com          ลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com  yosef white086-4613311 การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตเป็นผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อแก้ปัญหาที่วงการก่อสร้างบ้านทั่วไปทำไม่ได้และมีราคาแพงมาก บ้านที่สร้างด้วยไวท์กรีต สามารถทนต่อน้ำ ไฟ มีความคงทนมากเท่ากับการสร้างบ้านกระดาษด้วยคอนกรีตทั่วไป บ้านกระดาษไวท์กรีตเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และทนต่อแผ่นดินไหว และมีราคาถูกที่สุดในโลก ป้องกันปลวก มด แมลงสาบได้ 100% ความเป็นมา  จากการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพื่อดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ กำแพงร้องให้ในเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าเลย เพราะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเมื่อ 4500 ปีก่อนมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ในปัจจุบันที่ก่อฉาบแล้วแตกร้าว ทุกหลังราคาค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราจะร่ำรวยกว่าคนสมัยโบราณเมื่อเกือบ 5000 ปีก่อน หลายล้านเท่า แต่เราก็ไม่สามารถสร้างปิรามิดหรือกำแพงเมืองจีนได้เลย จากความจริงดังกล่าวทำให้บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด คิดค้นสิ่งใหม่ในวงการก่อสร้างที่จะต้องมีราคาถูกลงจนทุกคนในโลกนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ในราคาที่ถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปหลายเท่า เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย กรรมวิธีการประดิษฐ์  บริษัทนาโนไวท์ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ไวท์กรีตจากบริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ซี่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาให้กับวงการก่อสร้างของไทย สั่งซื้อกระดาษจากโรงงานกระดาษไวท์เปเปอร์นำปูนซีเมนต์ไวท์กรีตมาผสมกับน้ำยา NANO WHITE ของบริษัทนาโนไวท์แล้วนำกระดาษไวท์เปเปอร์ลงไปชุบปูนซีเมนต์เหลวไวท์กรีตนำมาประลงบนแท่งโฟมหรือโครงบ้านที่เป็นตาข่าย ปะไปเรื่อยๆ ตามความหนาที่ต้องการก็จะได้บ้านไวท์กรีตที่ดีและถูกมาก ๆ สามารถทดสอบโดยราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผาได้ เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2รายwww.7groups.com 088-7140017-21 YOSEF WHITE, http://www.nanowhitegroup.com       087-8774600

บริษัทกำจัดปลวกสมุนไพรมีทุกระบบ ราคาถูกบริการเยี่ยมมีสาขาบริการทุกจังหวัด  085-2029226           จอมบึง   จังหวัดราชบุรี       รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกและแมลง           บริษัท บั๊ก เซอร์วิส จำกัด     ไม่ใช้สารพิษแต่หายขาดตลอดกาล     กำจัดปลวกสมุนไพร กำจัดปลวกเหยื่อล่อ กำจัดปลวกsentricon http://www.nanowhitegroup.com        สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ  085-2029226           หมวด 14 ราวระเบียง บันได ราวบันได              รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์              สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ   ความมหัศจรรย์ของกระดาษไวท์กรีต http://www.7groups.com 088-7140017-21, http://www.nanowhitegroup.com กระดาษไวท์กรีต ( WHITE CRETE PAPER) คือกระดาษคอนกรีตมหัศจรรย์ที่ใช้สำหรับปิดเคลือบวัสดุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น พาสติก PE  และเทปร่อน ประโยชน์ของกระดาษไวท์กรีต  ใช้ปิดฝาผนังไม้อัด โลหะ หรือผนังก่ออิฐทุกชนิด เพื่อทำให้ผิวต่าง ๆ กลายเป็นผนังที่เรียบเหมือนการฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทำให้งานรวดเร็ว บางและเรียบกว่าใช้คนก่อฉาบ ประหยัดทั้งค่าแรงและค่าปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไปที่ต้องฉาบหนากว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป และปูนฉาบทั่วไปเมื่อฉาบทับผนังที่มีรอยแตกร้าว มักจะไม่สามารถแก้ปัญหารอยร้าวของผนังปูนฉาบได้ เพราะหลังจากฉาบแล้วภายใน 1-2 เดือน ก็จะแตกร้าวเหมือนเดิม แต่การฉาบด้วยการใช้กระดาษไวท์กรีต จะทำให้รอยร้าวหายไป 100% กระดาษไวท์กรีตสามารถใช้ซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าที่แตกร้าว รั่วซึม สามารถนำมาปิดลงบนตะแกรงเหล็ก หรือไม้ไผ่สาน หรือกล่องกระดาษหรือใช้แทนไฟเบอร์กลาส ในการขึ้นรูปหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เช่นการทำถังเก็บน้ำ เรือ ทุ่นหรือท่าเทียบเรือ โป๊ะ สะพานข้ามแม่น้ำ ใช้ปิดเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในเรือ รถยนต์ หรือโครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใช้สร้างสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ใช้ทำกระถางต้นไม้ ใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ปิดทับลงบนแท่งโฟม ทำให้แท่งโฟมกลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เบามาก ๆ ใช้เคลือบพื้นบันไดแล้วโรยทรายเพื่อทำพื้นหยาบกันลื่นไวท์กรีตสามารถนำมาสร้างประติมากรรมที่ปกติต้องใช้ไฟเบอร์กลาสแต่มีประโยชน์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าไฟเบอร์กลาสประมาณ 70 เท่าหรือ 70,000 % เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศ หากใช้ไวท์กรีต สร้างในราคาหลังละ 70,000 บาท หากสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องใช้เงินสร้างประมาณ 500,000 บาท ไวท์กรีตจึงสามารถใช้แทนไฟเบอร์กลาสได้ดีมาก ทำให้สถาปนิคสามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ต้องการความเบา และรูปทรงที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2 รายเท่านั้น    085-2029226           รับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย รับสมัครเด็กฝึกงาน คนส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างทุกแผนกประจำสาขาทุกจังหวัดเปิด24ชม.               http://www.nanowhitegroup.com        รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    AAW DESIGN & CONSTRUCTION Co., Ltd.                รับผลิตชิ้นส่วนบ้านด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีตผนัง , พื้น , ครัวปูน , สระว่ายน้ำ , บ่อปลาคาร์ฟ , ห้องทำงานเบาจนลอยน้ำได้ – แข็งกว่าคอนกรีต  http://www.7groups.com  088-7140017  http://www.nanowhitegroup.comเปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป วงการก่อสร้างจะสามารถย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้หลายเท่า และมีราคาถูกลง แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป สั่งทำเป็นชิ้นส่วนอาคารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการสั่งซื้อผนังคอนกรีตเบาหรือผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญทั้งแท้และเทียมเบาจนลอยน้ำได้ ตอกตะปูได้รับผลิตรั้วคอนกรีตเบาที่แข็งเท่าเหล็ก ราคาถูกกว่า การก่อสร้างด้วยการก่ออิฐบอร์ด รวดเร็ว และไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา รับผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดเบาสามารถยกติดตั้งด้วยคนเพียงคนเดียวก็ยกได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงกว่าแผ่นพื้นทั่วไปรับผลิตผนังคอนกรีตเบาที่สวยงามกว่าการจ้างช่างก่ออิฐ รับผลิตหลังคาและดาดฟ้าด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีต รับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเบาสำหรับสร้างบ้านโดมหรือบ้านโฟมรับผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดคอนกรีตเบาเข้าแม่พิมพ์เพื่อสร้างบ้านทั้งหลังโดยไม่ต้องมีเหล็กเส้น เสร็จภายใน 7 ชั่วโมง ถูกมากรับสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กภายในบ้าน และบ่อปลาคาร์ฟเบา รับสร้างบ้าน และต่อเติมด้วยชิ้นส่วนบ้านคอนกรีตเบาลอยน้ำได้ รับผลิตเรือคอนกรีตที่ไม่มีวันจม , รับทำโป๊ะ ท่าเทียบเรือ รับผลิตแท่งโฟมคอนกรีต สำหรับนากุ้ง ,กระชังเลี้ยงปลา รับผลิตบ่อปลาสำเร็จรูปราคาถูกมาก น้ำหนักเบาหวิวลอยน้ำได้ รับผลิตกระชังเลี้ยงปลา ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ไม่มีรั่ว รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ที่ต้องการราคาถูกกว่า 2 เท่า รับผลิตและสร้างบ้านด้วยโฟมถูกกว่าราคาที่อื่น 2 เท่า การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตครั้งแรกของโลก บ้านกันภัยภิบัติทุกประเภท บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันภัยน้ำท่วม บ้านกันไฟ บ้านกันพายุ บ้านกันลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111        www.nanowhitegroup.com

nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com  yosef white086-4613311 การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตเป็นผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อแก้ปัญหาที่วงการก่อสร้างบ้านทั่วไปทำไม่ได้และมีราคาแพงมาก บ้านที่สร้างด้วยไวท์กรีต สามารถทนต่อน้ำ ไฟ มีความคงทนมากเท่ากับการสร้างบ้านกระดาษด้วยคอนกรีตทั่วไป บ้านกระดาษไวท์กรีตเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และทนต่อแผ่นดินไหว และมีราคาถูกที่สุดในโลก ป้องกันปลวก มด แมลงสาบได้ 100% ความเป็นมา  จากการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพื่อดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ กำแพงร้องให้ในเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าเลย เพราะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเมื่อ 4500 ปีก่อนมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ในปัจจุบันที่ก่อฉาบแล้วแตกร้าว ทุกหลังราคาค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราจะร่ำรวยกว่าคนสมัยโบราณเมื่อเกือบ 5000 ปีก่อน หลายล้านเท่า แต่เราก็ไม่สามารถสร้างปิรามิดหรือกำแพงเมืองจีนได้เลย จากความจริงดังกล่าวทำให้บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด คิดค้นสิ่งใหม่ในวงการก่อสร้างที่จะต้องมีราคาถูกลงจนทุกคนในโลกนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ในราคาที่ถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปหลายเท่า เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย กรรมวิธีการประดิษฐ์  บริษัทนาโนไวท์ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ไวท์กรีตจากบริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ซี่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาให้กับวงการก่อสร้างของไทย สั่งซื้อกระดาษจากโรงงานกระดาษไวท์เปเปอร์นำปูนซีเมนต์ไวท์กรีตมาผสมกับน้ำยา NANO WHITE ของบริษัทนาโนไวท์แล้วนำกระดาษไวท์เปเปอร์ลงไปชุบปูนซีเมนต์เหลวไวท์กรีตนำมาประลงบนแท่งโฟมหรือโครงบ้านที่เป็นตาข่าย ปะไปเรื่อยๆ ตามความหนาที่ต้องการก็จะได้บ้านไวท์กรีตที่ดีและถูกมาก ๆ สามารถทดสอบโดยราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผาได้ เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2รายwww.7groups.com 088-7140017-21 YOSEF WHITE, http://www.nanowhitegroup.com        085-2029226

บริษัทกำจัดปลวกสมุนไพรมีทุกระบบ ราคาถูกบริการเยี่ยมมีสาขาบริการทุกจังหวัด  088-7140026           บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี       รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกและแมลง           บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด        รับสอนโดยอาจารย์จารุณีม.เกษตร     กำจัดปลวกสมุนไพร กำจัดปลวกเหยื่อล่อ กำจัดปลวกsentricon         http://www.7groups.com          สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ  088-7140026           บันได ราวบันได   รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด               สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ   ความมหัศจรรย์ของกระดาษไวท์กรีต http://www.7groups.com 088-7140017-21, http://www.nanowhitegroup.com กระดาษไวท์กรีต ( WHITE CRETE PAPER) คือกระดาษคอนกรีตมหัศจรรย์ที่ใช้สำหรับปิดเคลือบวัสดุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น พาสติก PE  และเทปร่อน ประโยชน์ของกระดาษไวท์กรีต  ใช้ปิดฝาผนังไม้อัด โลหะ หรือผนังก่ออิฐทุกชนิด เพื่อทำให้ผิวต่าง ๆ กลายเป็นผนังที่เรียบเหมือนการฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทำให้งานรวดเร็ว บางและเรียบกว่าใช้คนก่อฉาบ ประหยัดทั้งค่าแรงและค่าปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไปที่ต้องฉาบหนากว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป และปูนฉาบทั่วไปเมื่อฉาบทับผนังที่มีรอยแตกร้าว มักจะไม่สามารถแก้ปัญหารอยร้าวของผนังปูนฉาบได้ เพราะหลังจากฉาบแล้วภายใน 1-2 เดือน ก็จะแตกร้าวเหมือนเดิม แต่การฉาบด้วยการใช้กระดาษไวท์กรีต จะทำให้รอยร้าวหายไป 100% กระดาษไวท์กรีตสามารถใช้ซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าที่แตกร้าว รั่วซึม สามารถนำมาปิดลงบนตะแกรงเหล็ก หรือไม้ไผ่สาน หรือกล่องกระดาษหรือใช้แทนไฟเบอร์กลาส ในการขึ้นรูปหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เช่นการทำถังเก็บน้ำ เรือ ทุ่นหรือท่าเทียบเรือ โป๊ะ สะพานข้ามแม่น้ำ ใช้ปิดเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในเรือ รถยนต์ หรือโครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใช้สร้างสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ใช้ทำกระถางต้นไม้ ใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ปิดทับลงบนแท่งโฟม ทำให้แท่งโฟมกลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เบามาก ๆ ใช้เคลือบพื้นบันไดแล้วโรยทรายเพื่อทำพื้นหยาบกันลื่นไวท์กรีตสามารถนำมาสร้างประติมากรรมที่ปกติต้องใช้ไฟเบอร์กลาสแต่มีประโยชน์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าไฟเบอร์กลาสประมาณ 70 เท่าหรือ 70,000 % เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศ หากใช้ไวท์กรีต สร้างในราคาหลังละ 70,000 บาท หากสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องใช้เงินสร้างประมาณ 500,000 บาท ไวท์กรีตจึงสามารถใช้แทนไฟเบอร์กลาสได้ดีมาก ทำให้สถาปนิคสามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ต้องการความเบา และรูปทรงที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2 รายเท่านั้น   088-7140026           รับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย รับสมัครเด็กฝึกงาน คนส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างทุกแผนกประจำสาขาทุกจังหวัดเปิด24ชม.                http://www.7groups.com                รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    บริษัท เนเชอรัล โฮม จำกัด  รับผลิตชิ้นส่วนบ้านด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีตผนัง , พื้น , ครัวปูน , สระว่ายน้ำ , บ่อปลาคาร์ฟ , ห้องทำงานเบาจนลอยน้ำได้ – แข็งกว่าคอนกรีต  http://www.7groups.com  088-7140017  http://www.nanowhitegroup.comเปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป วงการก่อสร้างจะสามารถย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้หลายเท่า และมีราคาถูกลง แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป สั่งทำเป็นชิ้นส่วนอาคารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการสั่งซื้อผนังคอนกรีตเบาหรือผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญทั้งแท้และเทียมเบาจนลอยน้ำได้ ตอกตะปูได้รับผลิตรั้วคอนกรีตเบาที่แข็งเท่าเหล็ก ราคาถูกกว่า การก่อสร้างด้วยการก่ออิฐบอร์ด รวดเร็ว และไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา รับผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดเบาสามารถยกติดตั้งด้วยคนเพียงคนเดียวก็ยกได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงกว่าแผ่นพื้นทั่วไปรับผลิตผนังคอนกรีตเบาที่สวยงามกว่าการจ้างช่างก่ออิฐ รับผลิตหลังคาและดาดฟ้าด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีต รับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเบาสำหรับสร้างบ้านโดมหรือบ้านโฟมรับผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดคอนกรีตเบาเข้าแม่พิมพ์เพื่อสร้างบ้านทั้งหลังโดยไม่ต้องมีเหล็กเส้น เสร็จภายใน 7 ชั่วโมง ถูกมากรับสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กภายในบ้าน และบ่อปลาคาร์ฟเบา รับสร้างบ้าน และต่อเติมด้วยชิ้นส่วนบ้านคอนกรีตเบาลอยน้ำได้ รับผลิตเรือคอนกรีตที่ไม่มีวันจม , รับทำโป๊ะ ท่าเทียบเรือ รับผลิตแท่งโฟมคอนกรีต สำหรับนากุ้ง ,กระชังเลี้ยงปลา รับผลิตบ่อปลาสำเร็จรูปราคาถูกมาก น้ำหนักเบาหวิวลอยน้ำได้ รับผลิตกระชังเลี้ยงปลา ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ไม่มีรั่ว รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ที่ต้องการราคาถูกกว่า 2 เท่า รับผลิตและสร้างบ้านด้วยโฟมถูกกว่าราคาที่อื่น 2 เท่า การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตครั้งแรกของโลก บ้านกันภัยภิบัติทุกประเภท บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันภัยน้ำท่วม บ้านกันไฟ บ้านกันพายุ บ้านกันลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111                http://www.7groups.com          ลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com  yosef white086-4613311 การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตเป็นผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อแก้ปัญหาที่วงการก่อสร้างบ้านทั่วไปทำไม่ได้และมีราคาแพงมาก บ้านที่สร้างด้วยไวท์กรีต สามารถทนต่อน้ำ ไฟ มีความคงทนมากเท่ากับการสร้างบ้านกระดาษด้วยคอนกรีตทั่วไป บ้านกระดาษไวท์กรีตเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และทนต่อแผ่นดินไหว และมีราคาถูกที่สุดในโลก ป้องกันปลวก มด แมลงสาบได้ 100% ความเป็นมา  จากการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพื่อดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีน ปิรามิดในอียิปต์ กำแพงร้องให้ในเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกแทบจะไม่ได้ก้าวหน้าเลย เพราะสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเมื่อ 4500 ปีก่อนมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการก่ออิฐฉาบปูน ในปัจจุบันที่ก่อฉาบแล้วแตกร้าว ทุกหลังราคาค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราจะร่ำรวยกว่าคนสมัยโบราณเมื่อเกือบ 5000 ปีก่อน หลายล้านเท่า แต่เราก็ไม่สามารถสร้างปิรามิดหรือกำแพงเมืองจีนได้เลย จากความจริงดังกล่าวทำให้บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด คิดค้นสิ่งใหม่ในวงการก่อสร้างที่จะต้องมีราคาถูกลงจนทุกคนในโลกนี้สามารถสร้างบ้านได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ในราคาที่ถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปหลายเท่า เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย กรรมวิธีการประดิษฐ์  บริษัทนาโนไวท์ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ไวท์กรีตจากบริษัทโรงงานปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ซี่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เพื่อแก้ปัญหาให้กับวงการก่อสร้างของไทย สั่งซื้อกระดาษจากโรงงานกระดาษไวท์เปเปอร์นำปูนซีเมนต์ไวท์กรีตมาผสมกับน้ำยา NANO WHITE ของบริษัทนาโนไวท์แล้วนำกระดาษไวท์เปเปอร์ลงไปชุบปูนซีเมนต์เหลวไวท์กรีตนำมาประลงบนแท่งโฟมหรือโครงบ้านที่เป็นตาข่าย ปะไปเรื่อยๆ ตามความหนาที่ต้องการก็จะได้บ้านไวท์กรีตที่ดีและถูกมาก ๆ สามารถทดสอบโดยราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผาได้ เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2รายwww.7groups.com 088-7140017-21 YOSEF WHITE, http://www.nanowhitegroup.com       088-7140026

บริษัทกำจัดปลวกสมุนไพรมีทุกระบบ ราคาถูกบริการเยี่ยมมีสาขาบริการทุกจังหวัด  086-4698170           บ้านคา    จังหวัดราชบุรี       รายชื่อบริษัทกำจัดปลวกและแมลง           บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด                ดร.สุรพล มหาวิทยาลัยเกษตร             กำจัดปลวกสมุนไพร กำจัดปลวกเหยื่อล่อ กำจัดปลวกsentricon          http://www.nanowhitegroup.com        สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ    086-4698170           ราวระเบียง             รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป                บริษัท เดโชโย่ (ไทยแลนด์) จำกัด      สร้างบ้านป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท สร้างบ้านราคาถูก บ้านชั้นเดียว สร้างบ้านสำเร็จรูป บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันน้ำท่วม สร้างบ้านด้วยตัวเอง บ้านกันไฟ สร้างบ้านจัดสรร รีสอร์ทราคาประหยัด บ้านกันพายุ บ้านเช่า สร้างบ้านด้วยโฟม สร้างบ้านหลังเล็ก สร้างบ้านด้วยกระดาษ   ความมหัศจรรย์ของกระดาษไวท์กรีต http://www.7groups.com 088-7140017-21, http://www.nanowhitegroup.com กระดาษไวท์กรีต ( WHITE CRETE PAPER) คือกระดาษคอนกรีตมหัศจรรย์ที่ใช้สำหรับปิดเคลือบวัสดุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น พาสติก PE  และเทปร่อน ประโยชน์ของกระดาษไวท์กรีต  ใช้ปิดฝาผนังไม้อัด โลหะ หรือผนังก่ออิฐทุกชนิด เพื่อทำให้ผิวต่าง ๆ กลายเป็นผนังที่เรียบเหมือนการฉาบด้วยปูนฉาบสำเร็จรูป ทำให้งานรวดเร็ว บางและเรียบกว่าใช้คนก่อฉาบ ประหยัดทั้งค่าแรงและค่าปูนฉาบสำเร็จรูปทั่วไปที่ต้องฉาบหนากว่า 2 เซนติเมตรขึ้นไป และปูนฉาบทั่วไปเมื่อฉาบทับผนังที่มีรอยแตกร้าว มักจะไม่สามารถแก้ปัญหารอยร้าวของผนังปูนฉาบได้ เพราะหลังจากฉาบแล้วภายใน 1-2 เดือน ก็จะแตกร้าวเหมือนเดิม แต่การฉาบด้วยการใช้กระดาษไวท์กรีต จะทำให้รอยร้าวหายไป 100% กระดาษไวท์กรีตสามารถใช้ซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าที่แตกร้าว รั่วซึม สามารถนำมาปิดลงบนตะแกรงเหล็ก หรือไม้ไผ่สาน หรือกล่องกระดาษหรือใช้แทนไฟเบอร์กลาส ในการขึ้นรูปหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เช่นการทำถังเก็บน้ำ เรือ ทุ่นหรือท่าเทียบเรือ โป๊ะ สะพานข้ามแม่น้ำ ใช้ปิดเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในเรือ รถยนต์ หรือโครงสร้างเหล็กที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใช้สร้างสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ใช้ทำกระถางต้นไม้ ใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ปิดทับลงบนแท่งโฟม ทำให้แท่งโฟมกลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เบามาก ๆ ใช้เคลือบพื้นบันไดแล้วโรยทรายเพื่อทำพื้นหยาบกันลื่นไวท์กรีตสามารถนำมาสร้างประติมากรรมที่ปกติต้องใช้ไฟเบอร์กลาสแต่มีประโยชน์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าไฟเบอร์กลาสประมาณ 70 เท่าหรือ 70,000 % เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศ หากใช้ไวท์กรีต สร้างในราคาหลังละ 70,000 บาท หากสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส จะต้องใช้เงินสร้างประมาณ 500,000 บาท ไวท์กรีตจึงสามารถใช้แทนไฟเบอร์กลาสได้ดีมาก ทำให้สถาปนิคสามารถออกแบบอาคารบ้านเรือนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ต้องการความเบา และรูปทรงที่ต้องใช้ไฟเบอร์กลาส เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2 รายเท่านั้น    086-4698170           รับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย รับสมัครเด็กฝึกงาน คนส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ช่างทุกแผนกประจำสาขาทุกจังหวัดเปิด24ชม.               http://www.nanowhitegroup.com        รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป    บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด   รับผลิตชิ้นส่วนบ้านด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีตผนัง , พื้น , ครัวปูน , สระว่ายน้ำ , บ่อปลาคาร์ฟ , ห้องทำงานเบาจนลอยน้ำได้ – แข็งกว่าคอนกรีต  http://www.7groups.com  088-7140017  http://www.nanowhitegroup.comเปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป วงการก่อสร้างจะสามารถย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้หลายเท่า และมีราคาถูกลง แข็งแรงกว่าเดิม ด้วยการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป สั่งทำเป็นชิ้นส่วนอาคารได้ทุกชนิด โดยเฉพาะการสั่งซื้อผนังคอนกรีตเบาหรือผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญทั้งแท้และเทียมเบาจนลอยน้ำได้ ตอกตะปูได้รับผลิตรั้วคอนกรีตเบาที่แข็งเท่าเหล็ก ราคาถูกกว่า การก่อสร้างด้วยการก่ออิฐบอร์ด รวดเร็ว และไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา รับผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดเบาสามารถยกติดตั้งด้วยคนเพียงคนเดียวก็ยกได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงกว่าแผ่นพื้นทั่วไปรับผลิตผนังคอนกรีตเบาที่สวยงามกว่าการจ้างช่างก่ออิฐ รับผลิตหลังคาและดาดฟ้าด้วยคอนกรีตเบาไวท์กรีต รับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเบาสำหรับสร้างบ้านโดมหรือบ้านโฟมรับผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดคอนกรีตเบาเข้าแม่พิมพ์เพื่อสร้างบ้านทั้งหลังโดยไม่ต้องมีเหล็กเส้น เสร็จภายใน 7 ชั่วโมง ถูกมากรับสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กภายในบ้าน และบ่อปลาคาร์ฟเบา รับสร้างบ้าน และต่อเติมด้วยชิ้นส่วนบ้านคอนกรีตเบาลอยน้ำได้ รับผลิตเรือคอนกรีตที่ไม่มีวันจม , รับทำโป๊ะ ท่าเทียบเรือ รับผลิตแท่งโฟมคอนกรีต สำหรับนากุ้ง ,กระชังเลี้ยงปลา รับผลิตบ่อปลาสำเร็จรูปราคาถูกมาก น้ำหนักเบาหวิวลอยน้ำได้ รับผลิตกระชังเลี้ยงปลา ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี ไม่มีรั่ว รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ที่ต้องการราคาถูกกว่า 2 เท่า รับผลิตและสร้างบ้านด้วยโฟมถูกกว่าราคาที่อื่น 2 เท่า การสร้างบ้านด้วยกระดาษไวท์กรีตครั้งแรกของโลก บ้านกันภัยภิบัติทุกประเภท บ้านกันแผ่นดินไหว บ้านกันภัยน้ำท่วม บ้านกันไฟ บ้านกันพายุ บ้านกันลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111        http://www.nanowhitegroup.com        ลูกเห็บ nanowhitegroup T 086 46133111 เปิดรับแฟรนไชส์จังหวัดละ1-2ราย http://www.7groups.com  http://www.nanowhitegroup.com

สระบุรี    แก่งคอย แก่งคอย

สระบุรี    แก่งคอย ชะอม

สระบุรี    แก่งคอย ชำผักแพว

สระบุรี    แก่งคอย ตาลเดี่ยว

สระบุรี    แก่งคอย เตาปูน

สระบุรี    แก่งคอย ทับกวาง

สระบุรี    แก่งคอย ท่าคล้อ

สระบุรี    แก่งคอย ท่าตูม

สระบุรี    แก่งคอย ท่ามะปราง

สระบุรี    แก่งคอย บ้านธาตุ

สระบุรี    แก่งคอย บ้านป่า

สระบุรี    แก่งคอย สองคอน

สระบุรี    แก่งคอย ห้วยแห้ง

สระบุรี    แก่งคอย หินซ้อน

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    เขาดินพัฒนา

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    บ้านแก้ง

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    ผึ้งรวง

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    พุแค

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    หน้าพระลาน

สระบุรี    เฉลิมพระเกียรติ    ห้วยบง

สระบุรี    ดอนพุด  ดงตะงาว

สระบุรี    ดอนพุด  ดอนพุด

สระบุรี    ดอนพุด  บ้านหลวง

สระบุรี    ดอนพุด  ไผ่หลิ่ว

สระบุรี    บ้านหมอ                โคกใหญ่

สระบุรี    บ้านหมอ                ตลาดน้อย

สระบุรี    บ้านหมอ                บางโขมด

สระบุรี    บ้านหมอ                บ้านครัว

สระบุรี    บ้านหมอ                บ้านหมอ

สระบุรี    บ้านหมอ                ไผ่ขวาง

สระบุรี    บ้านหมอ                สร่างโศก

สระบุรี    บ้านหมอ                หนองบัว

สระบุรี    บ้านหมอ                หรเทพ

สระบุรี    พระพุทธบาท         ขุนโขลน

สระบุรี    พระพุทธบาท         เขาวง

สระบุรี    พระพุทธบาท         ธารเกษม

สระบุรี    พระพุทธบาท         นายาว

สระบุรี    พระพุทธบาท         พระพุทธบาท

สระบุรี    พระพุทธบาท         พรุกร่าง

สระบุรี    พระพุทธบาท         พุคำจาน

สระบุรี    พระพุทธบาท         หนองแก

สระบุรี    พระพุทธบาท         ห้วยป่าหวาย

สระบุรี    มวกเหล็ก               ซับสนุ่น

สระบุรี    มวกเหล็ก               มวกเหล็ก

สระบุรี    มวกเหล็ก               มิตรภาพ

สระบุรี    มวกเหล็ก               ลำพญากลาง

สระบุรี    มวกเหล็ก               ลำสมพุง

สระบุรี    มวกเหล็ก               หนองย่างเสือ

สระบุรี    เมือง       กุดนกเปล้า

สระบุรี    เมือง       โคกสว่าง

สระบุรี    เมือง       ดาวเรือง

สระบุรี    เมือง       ตลิ่งชัน

สระบุรี    เมือง       ตะกุด

สระบุรี    เมือง       นาโฉง

สระบุรี    เมือง       ปากข้าวสาร

สระบุรี    เมือง       ปากเพรียว

สระบุรี    เมือง       หนองโน

สระบุรี    เมือง       หนองปลาไหล

สระบุรี    เมือง       หนองยาว

สระบุรี    วังม่วง     คำพราน

สระบุรี    วังม่วง     วังม่วง

สระบุรี    วังม่วง     แสลงพัน

สระบุรี    วิหารแดง                คลองเรือ

สระบุรี    วิหารแดง                เจริญธรรม

สระบุรี    วิหารแดง                บ้านลำ

สระบุรี    วิหารแดง                วิหารแดง

สระบุรี    วิหารแดง                หนองสรวง

สระบุรี    วิหารแดง                หนองหมู

สระบุรี    เสาไห้     งิ้วงาม

สระบุรี    เสาไห้     ต้นตาล

สระบุรี    เสาไห้     ท่าช้าง

สระบุรี    เสาไห้     บ้านยาง

สระบุรี    เสาไห้     พระยาทด

สระบุรี    เสาไห้     ม่วงงาม

สระบุรี    เสาไห้     เมืองเก่า

สระบุรี    เสาไห้     เริงราง

สระบุรี    เสาไห้     ศาลารีไทย

สระบุรี    เสาไห้     สวนดอกไม้

สระบุรี    เสาไห้     เสาไห้

สระบุรี    เสาไห้     หัวปลวก

สระบุรี    หนองแค กุ่มหัก

สระบุรี    หนองแค คชสิทธิ์

สระบุรี    หนองแค โคกตูม

สระบุรี    หนองแค โคกแย้

สระบุรี    หนองแค บัวลอย

สระบุรี    หนองแค ไผ่ต่ำ

สระบุรี    หนองแค โพนทอง

สระบุรี    หนองแค หนองแขม

สระบุรี    หนองแค หนองไข่น้ำ

สระบุรี    หนองแค หนองแค

สระบุรี    หนองแค หนองจรเข้

สระบุรี    หนองแค หนองจิก

สระบุรี    หนองแค หนองนาก

สระบุรี    หนองแค หนองปลาหมอ

สระบุรี    หนองแค หนองปลิง

สระบุรี    หนองแค หนองโรง

สระบุรี    หนองแค ห้วยขมิ้น

สระบุรี    หนองแค ห้วยทราย

สระบุรี    หนองแซง               ไก่เส่า

สระบุรี    หนองแซง               เขาดิน

สระบุรี    หนองแซง               โคกสะอาด

สระบุรี    หนองแซง               ม่วงหวาน

สระบุรี    หนองแซง               หนองกบ

สระบุรี    หนองแซง               หนองควายโซ

สระบุรี    หนองแซง               หนองแซง

สระบุรี    หนองแซง               หนองสีดา

สระบุรี    หนองแซง               หนองหัวโพ

สระบุรี    หนองโดน               ดอนทอง

สระบุรี    หนองโดน               บ้านกลับ

สระบุรี    หนองโดน               บ้านโปร่ง

สระบุรี    หนองโดน               หนองโดน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s